Celkový počet účastníkov: 4      Predbežne: 1      Záväzne: 3
Účastník Registrácia Organizácia
Hriňák Martin Záväzná APROMOD, s. r. o.
Sedliačková Zuzana Záväzná KAM SjF Žilinská univerzita v Žiline
Šatanková Iveta Predbežná Gymnázium
Ševčovič Daniel Záväzná Univerzita Komenského