Program 49. konferencie

 

 

Program 49. konferencie slovenských matematikov

 

Štvrtok 23. novembra 2017

14.00–22.00 hod.   Príchod, prezentácia, ubytovanie, schôdze.

 

 

Piatok 24. novembra 2017

09.00–09.15 hod.   Otvorenie konferencie a vyhlásenie výsledkov súťaží  SMS.

Plenárna prednáška

09.15–10.15 hod.   P. Bokes: Explózia v deterministických a stochastických modeloch rastu.

10.15–10.45 hod.   Prestávka na kávu.

Plenárna prednáška

10.45–11.45 hod.   F. Kardoš: Hamiltonovské kružnice v kubických planárnych grafoch. 

11.45–12.15 hod.   Prednáška oceneného „Cenou akademika Schwarza”.

 

Obed

 

Plenárna prednáška

15.30 –16.30 hod.   S. Nagy: Geometria viacrozmerných kvantilov.

Prihlásené referáty (16.30 – 18.05 hod.)

16.30 –16.50 hod.   K. Cechlárová: Transplantácie obličiek: ako môžu pomôcť matematici?

16.50 –17.05 hod.   M. Michalková – B. Dorociaková – R.Olach – M.Sága: Efekt
                                bezventilového pumpovania.

17.05 –17.20 hod.   B. Ftorek: Variačné princípy a energeticky optimálne riadenie.

17.20 –17.40 hod.   O. Stašová: Numerické metódy v modernej matematike.

17.40 –17.50 hod.   P. Brunovský: Raoul Bott a Bratislava.

17.50 –18.10 hod.   M. I. Bazovský: Numerical Insights for Clock Comparisons.

 

 Večera

 

 20.00   Schôdza výboru Slovenskej matematickej spoločnosti.

 

Sobota 25. novembra 2017

Plenárna prednáška
09.00
–10.00 hod.   J. Pócsová: Blended learning a iné moderné trendy v matematickom
                                vzdelávaní.

10.00 –10.30  hod.   Prestávka na kávu.

 

Prihlásené referáty (10.30 – 12.20 hod.)

10.30 –10.50 hod.   M. Repovský: Monitorovanie matematických kompetencií žiakov.

10.50 –11.00 hod.   D. Špighútová  – J. Klimentová: Výsledky tréningu na externú časť
                                maturitnej skúšky z matematiky na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha
v
                                Martine.

11.00 – 11.15 hod.   J. Gunčaga: Využitie niektorých historických učebníc matematiky pomocou
                                 softvéru Geogebra.

11.15 – 11.30 hod.   R. Vágová: Vplýva GeoGebra na trvácnosť žiackych vedomostí
                                 z geometrie?

11.30 – 11.45 hod.   G. Pavlovičová–L. Klimentová–V. Švecová: Niektoré špecifiká zlomkov a
                                 racionálnych čísel vo vyučovaní matematiky.

11.45 – 12.00 hod.   L. Klimentová – G. Pavlovičová –V. Švecová: Testovanie matematických
                                 kompetencií žiakov 9. ročníka ZŠ v oblasti práce so zlomkami
.

12.00 – 12.15 hod.   B. Matušková: Mobilná hra "Kombibus" na hodinách matematiky základnej
                                 školy.

12.15 – 12.20 hod.   M. Hriňák: Je štvorec kosoštvorcom?

 

Obed

Plenárna prednáška

16.00 –17.00 hod.   K. Bachratá – J. Fraasová: Vyučovanie bez vysvetľovania (Hejného
                                metóda na prvom stupni slovenských základných škôl).

 

Diskusia pre záujemcov

17.00 – 18.00 hod.   1. k prednáške K. Bachratej a J. Fraasovej s prezentáciou učebníc;

                                 2. o docentúrach – na podnet B. Riečana.

 

19.00 hod.   Večera a spoločenský večer.

 

 

Nedeľa  26. novembra 2017 

Plenárna prednáška

09.30 –10.30 hod.   J. Pócs: Formálna konceptová analýza.

10.30 –10.45 hod.   Prestávka na odhlásenie sa z ubytovania.

 

Prihlásené referáty (10.45 – 11.45)

10.45 –11.25 hod.   H. G. Feichtinger: Fourier Analysis in the 21st Century.

11.25 –11.45 hod.   O. Hutník: O Kluvánkovom ”sampling theorem”.

11.45 hod.    Ukončenie konferencie.

 

Obed

 

Stiahnuť program 49. konferencie slovenských matematikov